Naslovnica Direktive kao temelj zaštite prirode EU

Direktive kao temelj zaštite prirode EU

Direktive o pticama i staništima

Europska unija zaštitu bioraznolikosti na svome području osigurava kroz provođenje dviju direktivi: Direktiva o pticama i Direktiva o staništima. Prema direktivama, za svaku vrstu i stanišni tip koji su kao ugroženi, ranjivi, rijetki ili endemski značajni za EU, i kao takvi navedeni na određenim dodacima direktiva, države članice izdvajaju područja potrebna za njihovo očuvanje.

Za više od 190 vrsta europskih ptica, izdvajaju se Područja posebne zaštite (SPA; u Hrvatskoj POP – Područja važna za očuvanje ptica), dok se za oko 900 vrsta drugih životinja i biljaka te preko 230 stanišnih tipova izdvajaju Posebna područja očuvanja (SAC; u Hrvatskoj POVS – Područja važna za očuvanje vrsta i staništa).

Izdvajanje i zakonska zaštita ovih područja temelji se isključivo na podacima o prisutnosti pojedinih vrsta i staništa te znanstvenoj procjeni značaja nekog područja za njihovo očuvanje. POP i POVS područja zajedno čine ekološku mrežu Natura 2000.

Saznaj više o ekološkoj mreži Natura 2000:

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako

Što ima novo?

Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day 31.03.2023.

Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day

Pročitaj više
Jeste li već poslušali #glasprirode? 22.02.2023.

Jeste li već poslušali #glasprirode?

Pročitaj više
Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako! 01.02.2023.

Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako!

Pročitaj više
Politika koja zuji 31.01.2023.

Politika koja zuji

Pročitaj više