Naslovnica Direktive kao temelj zaštite prirode EU

Direktive kao temelj zaštite prirode EU

Direktive o pticama i staništima

Europska unija zaštitu bioraznolikosti na svome području osigurava kroz provođenje dviju direktivi: Direktiva o pticama i Direktiva o staništima. Prema direktivama, za svaku vrstu i stanišni tip koji su kao ugroženi, ranjivi, rijetki ili endemski značajni za EU, i kao takvi navedeni na određenim dodacima direktiva, države članice izdvajaju područja potrebna za njihovo očuvanje.

Za više od 190 vrsta europskih ptica, izdvajaju se Područja posebne zaštite (SPA; u Hrvatskoj POP – Područja važna za očuvanje ptica), dok se za oko 900 vrsta drugih životinja i biljaka te preko 230 stanišnih tipova izdvajaju Posebna područja očuvanja (SAC; u Hrvatskoj POVS – Područja važna za očuvanje vrsta i staništa).

Izdvajanje i zakonska zaštita ovih područja temelji se isključivo na podacima o prisutnosti pojedinih vrsta i staništa te znanstvenoj procjeni značaja nekog područja za njihovo očuvanje. POP i POVS područja zajedno čine ekološku mrežu Natura 2000.

Saznaj više o ekološkoj mreži Natura 2000:

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako

Što ima novo?

Spašavanje glavate želve (Caretta caretta) iz uvale Martinska, Šibenik 30.09.2022.

Spašavanje glavate želve (Caretta caretta) iz uvale Martinska, Šibenik

Pročitaj više
Na Unijinom popisu 4 nove invazivne vrste u Hrvatskoj 01.08.2022.

Na Unijinom popisu 4 nove invazivne vrste u Hrvatskoj

Pročitaj više
Ležaj od lažine 29.07.2022.

Ležaj od lažine

Pročitaj više
Održivo korištenje divljih vrsta – IPBES izvješće 2022. 11.07.2022.

Održivo korištenje divljih vrsta – IPBES izvješće 2022.

Pročitaj više