Naslovnica Ekološka mreža Natura 2000

Ekološka mreža Natura 2000

Zaštita područja s ciljem očuvanja prirode

Jedan od najstarijih i najučinkovitijih alata za očuvanje prirode je izdvajanje i zakonska zaštita geografski ograničenih područja čija je svrha da se u njima osigura očuvanje prisutne bioraznolikosti, georaznolikosti i/ili krajobrazne raznolikosti. Takva se područja nazivaju zaštićenim područjima.

Tradicionalno se u Hrvatskoj zaštićenim područjima smatra devet nacionalnih kategorija zaštite definiranih u Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19): strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma te spomenik parkovne arhitekture.

U Europskoj uniji zaštita područja s ciljem očuvanja prirode provodi se kroz ekološku mrežu Natura 2000 definiranu dvjema direktivama – Direktivom o pticama i Direktivom o staništima. I Hrvatska, kao i sve ostale članice EU, ulaskom u Uniju proglasila je svoju ekološku mrežu Natura 2000.

Ekološka mreža Natura 2000 danas je najveća mreža zaštićenih područja na svijetu i temelj sustava zaštite prirode u Europskoj uniji. Prostire se na približno 1.215.000 km2 svih 27 država članica, odnosno na 18,5 % kopna i gotovo 9 % mora EU.

Saznaj više o ekološkoj mreži Natura 2000:

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako

Što ima novo?

Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day 31.03.2023.

Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day

Pročitaj više
Jeste li već poslušali #glasprirode? 22.02.2023.

Jeste li već poslušali #glasprirode?

Pročitaj više
Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako! 01.02.2023.

Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako!

Pročitaj više
Politika koja zuji 31.01.2023.

Politika koja zuji

Pročitaj više