Naslovnica O projektu

O projektu

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ KK.06.5.2.03.0001 najambiciozniji je i najveći projekt osnaživanja sustava zaštite prirode koji se trenutno provodi u Hrvatskoj.

Osnovni cilj projekta je razvoj sveobuhvatnog okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima, praćenjem učinkovitosti uspostavljenih mjera očuvanja u ekosustavima kopnenih voda, izradom plana financiranja te jačanjem individualnih i organizacijskih kapaciteta za učinkovito upravljanje. Ove aktivnosti pratit će intenzivna komunikacija o važnosti očuvanja prirode i ulozi ekološke mreže u tome.
Projektne aktivnosti su započele u rujnu 2017., trajat će do 30. studenog 2023.

Očekivani rezultati Projekta su izrada Planova upravljanja za najmanje 200 područja, 40 % površine EM; nacrti 7 programa zaštite šuma; SMART ciljevi očuvanja i mjere očuvanja za nedovoljno poznate vrste (60) i stanišne tipove (15); izvještaj o provedenom praćenju na 10 pilot područja slatkovodnih ekosustava; priručnik i Terenski priručnik za provedbu mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava; izrada Prioritetnog akcijskog okvira; jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz nabavu vozila i plovila, programe edukacije, modul za upravljanje područjima EM u sklopu ISZP-Bioportala; Komunikacija ekološke mreže Natura 2000, promidžba i vidljivost.

Korisnik projekta je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, partner je Zavod za zaštitu okoliša i prirode istog ministarstva, dok su suradnici na projektu sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u RH kao i Hrvatske vode.

Projekt se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i ukupna vrijednost mu je 186.497.150,36 kuna. 85 % sredstava osigurava EU kroz sredstva Kohezijskog fonda.

Poveznice:

Kontakt:

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako

Što ima novo?

Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day 31.03.2023.

Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day

Pročitaj više
Jeste li već poslušali #glasprirode? 22.02.2023.

Jeste li već poslušali #glasprirode?

Pročitaj više
Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako! 01.02.2023.

Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako!

Pročitaj više
Politika koja zuji 31.01.2023.

Politika koja zuji

Pročitaj više