Žive rijeke

Žile kucavice

Naslovnica Poslušaj prirodu Žile kucavice

Za razliku od mnogih zapadnoeuropskih zemalja, naše rijeke nisu u cijelosti pretvorene u plovne putove i kanale ili lance akumulacijskih jezera. Neka tako i ostane!

Žile kucavice

Očuvane rijeke su žile kucavice očuvane prirode Republike Hrvatske. Sava, Drava, Dunav, kao i veliki broj manjih kontinentalnih rijeka, prave su riznice biološke raznolikosti. Samo rijeka Drava sadrži gotovo 80 vrsta riba, veliki broj vrsta vodenog bilja, a njezini sprudovi i poplavne šume predstavljaju i stanište gotovo stotini tisuća divljih ptica stanarica i selica. Krške rijeke južne Hrvatske središta su endemizma na svjetskoj i europskoj razini. Protječući dijelom iznad, dijelom ispod zemlje kao ponornice, razdvojene krškim masivima, sadrže jedinstvene riblje vrste prilagođene životu u površinskim vodama ili u podzemlju. Poznati vodozemac čovječja ribica, endem dinarskog krša, provodi cijeli život u labirintu podzemnih tokova. Rijeke jadranskog sliva – Mirna, Zrmanja, Krka, Cetina i Neretva, svojim vodama napajaju krška polja, močvarna i vlažna područja koja se protežu uz njih podržavajući veliki broj ptičjih vrsta usred kamenitog mediteranskog krajobraza. Neretva donosi vodu jednoj od posljednjih većih sredozemnih močvara na svome ušću, a kratka rječica Rika kod Trogira oblikuje minijaturnu sredozemnu močvaru Pantan.

Ucrtani i nepomični riječni tokovi kakve vidimo na kartama, u prirodi ne postoje. Na riječnim zavojima ili meandrima energija vode troši vanjske obale zbog bržeg toka, a na unutrašnjim stranama ih taloži i tako pomiče svoje korito lijevo-desno. U gornjim, planinskim dijelovima svojih korita rijeke su strme i imaju veliku snagu pa lome i odnose dijelove stijena sa svojih bokova i dna korita. Ovaj materijal nose nizvodno, troše i oblikuju riječne šljunke da bi ih odložile u srednjim, sporijim dijelovima toka. U svome nizinskom dijelu one dalje pronose sitni pijesak i mulj. Ovi procesi ključni su i za bioraznolikost jer na strmim obalama nastalim erozijom ptice poput vodomara i bregunice kopaju rupe u kojima se gnijezde. Na šljunčanim sprudovima iznad površine vode gnijezdi se čigra, a u plićacima ispod površine mrijeste se ribe. Ugrožene i vrijedne poplavne šume koje pružaju utočište velikom broju životinjskih vrsta također svoj razvoj počinju na takvim sprudovima.

Pogledaj još članaka

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako

Što ima novo?

Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day 31.03.2023.

Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day

Pročitaj više
Jeste li već poslušali #glasprirode? 22.02.2023.

Jeste li već poslušali #glasprirode?

Pročitaj više
Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako! 01.02.2023.

Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako!

Pročitaj više
Politika koja zuji 31.01.2023.

Politika koja zuji

Pročitaj više