Restauracija vodotoka

Naslovnica Profesionalci u akciji Restauracija vodotoka

Znaš li da vrste vezane uz slatkovodne i močvarne ekosustave spadaju među najugroženije? Upravo zato ovi ekosustavi u Hrvatskoj predstavljaju prioritet za obnovu.

Restauracija vodotoka u vodnom gospodarstvu

Kako vrste vezane uz slatkovodne i močvarne ekosustave spadaju među najugroženije, u Hrvatskoj ovi ekosustavi predstavljaju prioritet za obnovu. Riječni ekosustavi izuzetno su kompleksni, njihova obnova podrazumijeva zajednički rad brojnih struka te između ostalih uključuje ekologiju, geomorfologiju, hidrologiju te društvene znanosti.

Kod riječnih ekosustava restauracija može obuhvaćati različite tipove intervencija kao što su uspostava meandrirajućeg toka, izmještanje nasipa, povezivanje glavnog toka s pritocima, uklanjanje poprečnih pregrada u vodotocima, uklanjanje obaloutvrda, obnovu obalne vegetacije i dr.

U Hrvatskoj su kao prioritet prepoznate aktivnosti uklanjanja umjetnih pregrada (koje više nisu u funkciji), povezivanje glavnog toka s pritocima, odnosno s poplavnom dolinom te obnova tzv. riparijske vegetacije (riparijska zona je prostor uz korito i obale koji pruža niz važnih funkcija: stanište je brojnim ugroženim vrstama kojima pruža zaklon, hranu i dr., osigurava zasjenjenost vodotoka, poboljšava kvalitetu vode jer sprječava ispiranje, osigurava stabilnost obale i sprječava eroziju, usporava brzinu toka i dr.).

Koraci restauracije vodotoka – od ravnog umjetnog kanala do prirodnog zavojitog vodotoka (meandra)

Korak 1

Stanje prije početka projekta obnove. Izravnati kanal s fiksacijom korita u krajoliku korištenom za poljoprivredu. Staništa za biljke i životinje su osiromašena.

Restauracija vodotoka - korak 1

Korak 2

Početak projekta uklanjanjem umjetno izravnatog korita. Hidromorfološki proces započinje erozijom i sedimentacijom, ponovno oblikujući strukturu prirodnog vodotoka.

Restauracija vodotoka - korak 2

Korak 3

Obnova rijeke je u tijeku. Potaknut protokom vode i prijenosom sedimenata, novi vodotok migrira u poplavno područje nudeći staništa za domaće biljke i životinje.

Restauracija vodotoka - korak 3

Korak 4

Potrebno je vrijeme dok novi riječni krajolik ne pronađe prirodnu hidromorfološku i ekološku ravnotežu.

Restauracija vodotoka - korak 4

Više o načinima i konceptima restauracije rijeka:

Europski centar za restauraciju rijeka

Pogledaj još članaka

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Što ima novo?

Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day 31.03.2023.

Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day

Pročitaj više
Jeste li već poslušali #glasprirode? 22.02.2023.

Jeste li već poslušali #glasprirode?

Pročitaj više
Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako! 01.02.2023.

Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako!

Pročitaj više
Politika koja zuji 31.01.2023.

Politika koja zuji

Pročitaj više