Na Unijinom popisu 4 nove invazivne vrste u Hrvatskoj

Naslovnica Što ima novo? Na Unijinom popisu 4 nove invazivne vrste u Hrvatskoj

Popis invazivnih stranih vrsta koji izazivaju zabrinutost u Uniji (tzv. „Unijin popis“) ažuriran je s 22 nove vrste od kojih je u Hrvatskoj trenutno zabilježeno njih četiri: slatkovodna riba crni somić i gambuzija, jelen aksis te biljka vodena salata.

Unijin popis sada sadrži ukupno 88 invazivnih stranih vrsta, od čega je u Hrvatskoj zabilježeno njih 28.

Provedbena uredba kojom je popis ažuriran stupa na snagu 2. kolovoza 2022. Podsjetimo, invazivne strane vrste s Unijina popisa zabranjeno je unositi na područje Unije, držati, uzgajati, prevoziti unutar Unije, stavljati na tržište, upotrebljavati ili razmjenjivati, omogućavati njihovo razmnožavanje ili uzgoj te puštati u okoliš.

Invazivne strane vrste ugrožavaju zavičajne vrste i staništa. Često posjeduju osobine koje im daju prednost u odnosu na zavičajne vrste – npr. brže i češće se razmnožavaju, stvaraju veći broj potomaka, prenose bolesti na koje su same otporne, agresivnije su i time uspješnije u borbi za hranu i stanište ili u novom okruženju nemaju prirodnih neprijatelja koji bi kontrolirali njihovo razmnožavanje i širenje. Dolaze iz drugih krajeva svijeta, a u naša područja su uz pomoć čovjeka dospjele slučajno ili namjerno. Svojim brzim širenjem mogu zauzeti velike površine staništa, postati dominantne i istisnuti domaće vrste kojima se vrlo često i hrane pa i tako utječu na njihovu brojnost. Na taj način smanjuju bioraznolikost područja u koja su unesene, narušavaju prirodnu ravnotežu i prirodne procese, a mogu uzrokovati i nestanak zavičajnih vrsta. Uz to, neke invazivne strane vrste štetno djeluju na zdravlje ljudi i izazivaju velike gospodarske štete.

Države članice dužne su poduzeti sve potrebne korake za sprječavanje namjernog i nenamjernog unošenja ili širenja ovih vrsta, uključujući učinkovite mjere upravljanja i kontrole populacija.

Više detalja doznajte na portalu Invazivne strane vrste Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Crni somić

Crni somić (Ameiurus melas)
Foto: Aljoša Duplić

Sjevernoamerički crni somići krajem 19. stoljeća uneseni su u Europu prije svega radi akvakulture, sportskog ribolova i ukrasne svrhe. Izrazito su proždrljivi – hrane se biljkama, mekušcima, kukcima, jajima riba i vodozemaca te manjim kralješnjacima (ribe, vodozemci, čak i mali sisavci), odnosno svime što mogu progutati. Na taj način oduzimaju hranu zavičajnim vrstama, a mogu smanjiti i brojnost zavičajnih beskralješnjaka i kralješnjaka kojima se hrane. Mužjak i ženka čuvaju jaja i mlađ zbog čega je preživljavanje potomstva puno uspješnije. 

U Hrvatsku je prvi puta unesen u ribnjake Končanica, Crna Mlaka i Našice, a sada je široko rasprostranjen u vodotocima dunavskog i jadranskog slijeva.

Gambuzija

Gambuzija (Gambusia holbrooki)
Foto: Aljoša Duplić

Izvorno potječe iz južnog dijela Sjeverne Amerike, a danas je se može pronaći na svim kontinentima osim Antarktika. Hrani se ličinkama komaraca pa je u druge ekosustave unesena s ciljem suzbijanja malarije. Njena uspješnost u suzbijanju ličinki komaraca nije znanstveno potvrđena zbog čega se više ne koristi u tu svrhu. Iznimno je  otporna na rast temperature i nedostatak kisika u vodi, a rađa žive mlade, čime je u prednosti u odnosu na ostale vrste riba. Osim ličinkama komaraca, hrani se i vodenim beskralješnjacima, ribljim jajima i mlađi, jajima i ličinkama vodozemaca. Vrlo je agresivna i napada i grize peraje drugih riba pa ih time izlaže mogućim oboljenjima. Zbog štetnog utjecaja na zavičajne vrste ubraja se u 100 najopasnijih invazivnih stranih vrsta na svijetu.

Jelen aksis 

Jelen aksis (Axis axis)
Foto: Marko Vrdoljak, NP Brijuni

Jelen aksis prirodno živi u šumovitim područjima Šri Lanke, Nepala, Bangladeša i većeg dijela Indije. U Hrvatsku je prvi puta uveden 1911. godine kada ga je iz Njemačke na Brijune unio lovac Carl Hagenbeck. Tijekom 1953. godine provedena je akcija unosa jelena aksisa s Brijuna u nekoliko kontinentalnih i otočnih lovišta Hrvatske. Danas je u Hrvatskoj prisutan na Brijunima, Rabu i Dugom Otoku. Na područjima gdje nema prirodnih neprijatelja jelen aksis može postići veliku brojnost i imati negativan utjecaj na zavičajnu vegetaciju. Intenzivnim brstenjem i ispašom te gaženjem može značajno utjecati na bioraznolikost travnjaka, niže slojeve šuma i njihovu prirodnu obnovu.

Vodena salata 

Vodena salata (Pistia stratiotes)
Foto: Bernd Sauerwein, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Vodena salata je slobodno plutajuća vodena biljka spužvastih zelenih listova koji rastu u obliku rozete i izgledom podsjećaju na salatu, a narastu i do 20 cm u dužinu te 10 cm u širinu. Potječe iz tropskih i suptropskih područja Južne i Srednje Amerike, Afrike i jugoistočne Azije, a u druge krajeve svijeta dospjela je prije svega kao popularna akvarijska biljka. Brzo se razmnožava i stvara guste pokrove na površini vode, čime sprječava prolazak svijetlosti i  onemogućava rast drugim vodenim biljkama. Mijenja fizikalno-kemijske i biološke osobine vodenih površina i štetno utječe na normalno funkcioniranje ekosustava, a time i na vodene beskralješnjake, ribe, vodene ptice i druge biljne vrste.

Procjene rizika temeljem kojih su invazivne strane vrste uvrštene na Unijin popis, za svih 88 vrsta koje su trenutno na popisu, dostupne su ovdje.

Pogledaj još članaka

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako