Održivo korištenje divljih vrsta – IPBES izvješće 2022.

Naslovnica Što ima novo? Održivo korištenje divljih vrsta – IPBES izvješće 2022.

Međuvladina znanstveno-politička platforma o bioraznolikosti i uslugama ekosustava (IPBES) danas je objavila izvješće o održivom korištenju divljih vrsta na čijoj izradi je sudjelovalo 85 vodećih stručnjaka koristeći više od 6200 studija i znanstvenih radova.

Na globalnoj razini ljudi svakodnevno koriste oko 50 000 različitih divljih vrsta najviše za hranu, zatim kao sirovinu u farmaceutskoj i građevinskoj industriji te za grijanje. Generalni zaključak je da je tijekom posljednjih 20 godina porasla stopa korištenja divljih vrsta, međutim korištenje nije bilo održivo nego pretjerano. Procijenjeno je da je globalno oko 34 % morskih divljih ribljih populacija prelovljeno, a 66 % njih lovi se unutar biološki održivog kapaciteta, no uz prekomjeran izlov u pojedinim područjima.

U ilegalnoj trgovini divljim vrstama godišnje se ostvari promet do 199 milijardi USD, procjenjuje stručna zajednica. To trgovinu divljim vrstama stavlja na treće mjesto globalne ilegalne trgovine. Drvo i riba čine najveći udio u ilegalnoj trgovini divljim vrstama, a naslovna fotografija odabrana je zato što je crveni koralj postao ugrožena vrsta zbog ljudskog iskorištavanja.

Prema izvješću, zaštićena područja prije pandemije COVID-19 globalno je posjećivalo 8 milijardi ljudi godišnje uz promet od 600 milijardi USD. Hrvatska zaštićena područja, ukupno 19 nacionalnih parkova i parkova prirode u 2019. godini, posjetilo je preko 4 milijuna ljudi, a javne ustanove su uprihodile 534 milijuna kuna od prodanih ulaznica.

Kontrolu međunarodne trgovine divljim vrstama regulira Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) pod čijom zaštitom je 38 700 divljih vrsta flore i faune.

Pogledaj još članaka

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako