Naslovnica Natura 2000 u Hrvatskoj

Natura 2000 u Hrvatskoj

Ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj je među najvećima u EU

S raznolikim reljefom, klimom i geološkom podlogom, Hrvatska se nalazi na raskrižju triju biogeografskih regija – alpinske, kontinentalne i mediteranske te je jedna od bioraznolikošću najbogatijih europskih zemalja. Dodatno, Hrvatska kao obalna država veliku bioraznolikost ima i u morskim ekosustavima. Stoga je i ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj, s obzirom na naš ukupni teritorij, među najvećima u EU.

Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 25.956 km2 i pokriva 36,8 % kopnenog teritorija te 9,3 % mora pod nacionalnom jurisdikcijom (teritorijalno more i isključivi gospodarski pojas RH), a sastoji se od 745 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te 38 područja očuvanja značajnih za ptice (POP).

Područja ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj (prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, NN 80/19).

Obuhvat Kopno More Sveukupno RH Broj područja
km2 % km2 % km2 %
Područja EM temeljem Direktive o staništima (POVS) 16117,9 28,5 4856,5 8,8 20974,4 18,7 745
Područja EM temeljem Direktive o pticama (POP) 17102,3 30,2 1045,4 1,9 18147,7 16,2 38
Ekološka mreža ukupno 20797,9 36,8 5158,2 9,3 25956,1 23,2 783

Ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj 

Područja ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj
Područja ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj

U ekološke mreže ušla je i većina područja zaštićenih u nacionalnim kategorijama (90 % zaštićene površine), stoga je oko 29 % površine ekološke mreže zaštićeno i u jednoj od nacionalnih kategorija. Kada se uklone međusobna preklapanja, jasna je ukupna zaštićena površina posvećena očuvanju prirode u RH – 38,1 % kopna i 9,4 % mora.

Područja zaštićena u svrhu očuvanja prirode u Republici Hrvatskoj (stanje 31.12.2021.)

Obuhvat Broj područja Kopno More (pod nacionalnom jurisdikcijom) Sveukupno RH
km2 % km2 % km2 %
Područja zaštićena u nacionalnim kategorijama 410 7667,3 13,6 615,9 1,1 8283,5 7,4
Ekološka mreža 783 20.797,9 36,8 5.158,2 9,3 25.956,1 23,2
Ukupno (bez preklapanja)   21580,5 38,1 5200,2 9,4 26781,0 23,9

Saznaj više o ekološkoj mreži Natura 2000:

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako

Što ima novo?

Spašavanje glavate želve (Caretta caretta) iz uvale Martinska, Šibenik 30.09.2022.

Spašavanje glavate želve (Caretta caretta) iz uvale Martinska, Šibenik

Pročitaj više
Na Unijinom popisu 4 nove invazivne vrste u Hrvatskoj 01.08.2022.

Na Unijinom popisu 4 nove invazivne vrste u Hrvatskoj

Pročitaj više
Ležaj od lažine 29.07.2022.

Ležaj od lažine

Pročitaj više
Održivo korištenje divljih vrsta – IPBES izvješće 2022. 11.07.2022.

Održivo korištenje divljih vrsta – IPBES izvješće 2022.

Pročitaj više