Naslovnica Natura 2000 u Hrvatskoj

Natura 2000 u Hrvatskoj

Ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj je među najvećima u EU

S raznolikim reljefom, klimom i geološkom podlogom, Hrvatska se nalazi na raskrižju triju biogeografskih regija – alpinske, kontinentalne i mediteranske te je jedna od bioraznolikošću najbogatijih europskih zemalja. Dodatno, Hrvatska kao obalna država veliku bioraznolikost ima i u morskim ekosustavima. Stoga je i ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj, s obzirom na naš ukupni teritorij, među najvećima u EU.

Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 25.956 km2 i pokriva 36,8 % kopnenog teritorija te 9,3 % mora pod nacionalnom jurisdikcijom (teritorijalno more i isključivi gospodarski pojas RH), a sastoji se od 745 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te 38 područja očuvanja značajnih za ptice (POP).

Područja ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj (prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, NN 80/19, 119/23).

Obuhvat Kopno More Broj područja
km2 % km2 %
Područja EM temeljem Direktive o staništima (POVS) 16.117,9 28,5 4.856,5 8,8 745
Područja EM temeljem Direktive o pticama (POP) 17.102,3 30,2 1.045,4 1,9 38
Ekološka mreža ukupno 20.797,9 36,8 5.158,2 9,3 783

Ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj 

Područja ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj
Područja ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj

U ekološke mreže ušla je i većina područja zaštićenih u nacionalnim kategorijama (90 % zaštićene površine), stoga je oko 29 % površine ekološke mreže zaštićeno i u jednoj od nacionalnih kategorija. Kada se uklone međusobna preklapanja, jasna je ukupna zaštićena površina posvećena očuvanju prirode u RH – 38,1 % kopna i 9,4 % mora.

Područja zaštićena u svrhu očuvanja prirode u Republici Hrvatskoj (stanje 31.12.2022.)

Obuhvat Broj područja Kopno More (pod nacionalnom jurisdikcijom)
km2 % km2 %
Područja zaštićena u nacionalnim kategorijama 408 7.668,0 13,5 615,9 1,1
Ekološka mreža 783 20.797,9 36,8 5.158,2 9,3
Ukupno (bez preklapanja)   21.580,5 38,1 5.200,2 9,4

Saznaj više o ekološkoj mreži Natura 2000:

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako

Što ima novo?

IPBES Izvješće o globalnoj procjeni invazivnih stranih vrsta i njihovoj kontroli 08.09.2023.

IPBES Izvješće o globalnoj procjeni invazivnih stranih vrsta i njihovoj kontroli

Pročitaj više
Jeste li vidjeli plemenitu perisku? 21.08.2023.

Jeste li vidjeli plemenitu perisku?

Pročitaj više
Preuzmite brošuru i poslušajte glas prirode! 31.07.2023.

Preuzmite brošuru i poslušajte glas prirode!

Pročitaj više
Građani sve svjesniji važnosti očuvanja prirode  31.07.2023.

Građani sve svjesniji važnosti očuvanja prirode 

Pročitaj više