Naslovnica O projektu

O projektu

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ KK.06.5.2.03.0001 najambiciozniji je i najveći projekt osnaživanja sustava zaštite prirode koji se trenutno provodi u Hrvatskoj.

Osnovni cilj projekta je razvoj sveobuhvatnog okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima, praćenjem učinkovitosti uspostavljenih mjera očuvanja u ekosustavima kopnenih voda, izradom plana financiranja te jačanjem individualnih i organizacijskih kapaciteta za učinkovito upravljanje. Ove aktivnosti pratit će intenzivna komunikacija o važnosti očuvanja prirode i ulozi ekološke mreže u tome.
Projektne aktivnosti su započele u rujnu 2017., trajat će do 30. studenog 2023.

Očekivani rezultati Projekta su izrada Planova upravljanja za najmanje 200 područja, 40 % površine EM; nacrti 7 programa zaštite šuma; SMART ciljevi očuvanja i mjere očuvanja za nedovoljno poznate vrste (60) i stanišne tipove (15); izvještaj o provedenom praćenju na 10 pilot područja slatkovodnih ekosustava; priručnik i Terenski priručnik za provedbu mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava; izrada Prioritetnog akcijskog okvira; jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz nabavu vozila i plovila, programe edukacije, modul za upravljanje područjima EM u sklopu ISZP-Bioportala; Komunikacija ekološke mreže Natura 2000, promidžba i vidljivost.

Korisnik projekta je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, partner je Zavod za zaštitu okoliša i prirode istog ministarstva, dok su suradnici na projektu sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u RH kao i Hrvatske vode.

Projekt se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i ukupna vrijednost mu je 186.497.150,36 kuna. 85 % sredstava osigurava EU kroz sredstva Kohezijskog fonda.

Poveznice:

Kontakt:

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako

Što ima novo?

Spašavanje glavate želve (Caretta caretta) iz uvale Martinska, Šibenik 30.09.2022.

Spašavanje glavate želve (Caretta caretta) iz uvale Martinska, Šibenik

Pročitaj više
Na Unijinom popisu 4 nove invazivne vrste u Hrvatskoj 01.08.2022.

Na Unijinom popisu 4 nove invazivne vrste u Hrvatskoj

Pročitaj više
Ležaj od lažine 29.07.2022.

Ležaj od lažine

Pročitaj više
Održivo korištenje divljih vrsta – IPBES izvješće 2022. 11.07.2022.

Održivo korištenje divljih vrsta – IPBES izvješće 2022.

Pročitaj više