Strane i invazivne vrste

Invazija

Najpoznatiji primjer utjecaja invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj predstavlja biljka ambrozija čija pelud uzrokuje alergije kod velikog broja ljudi.

Strane i invazivne vrste

Čovjek svojim aktivnostima može značajno narušiti prirodnu ravnotežu i funkcioniranje ekosustava, a jedan od načina je i namjeran ili slučajan unos stranih, nezavičajnih ili egzotičnih vrsta u prirodu. Neke strane vrste unesene u novi okoliš uspijevaju uspostaviti populaciju i širiti se dalje bez ljudskog uplitanja.

Kada je u ekosustavu strana vrsta zastupljena u velikom broju i negativno utječe na autohtonu bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi i gospodarstvo, smatramo je invazivnom stranom vrstom (eng. Invasive Alien Species, kratica: IAS). U prirodi Hrvatske do sad je zabilježeno više od 600 stranih vrsta biljaka i oko 300 stranih vrsta životinja, a unesene su i gljive i druge vrste organizama.

Mnoge strane vrste čovjek je unio zbog njihovih svojstava koja su mu se činila korisnim u šumarstvu, poljoprivredi, lovstvu, ribarstvu, hortikulturi i drugim djelatnostima. Bagrem se primjerice koristi u šumarstvu, azijska božja ovčica se koristila za biokontrolu u plastenicima, pastrvski grgeč u prirodu je unesen za ribolov, a brojne ukrasne biljke kao što su prava svilenica i rejnutrije su danas široko rasprostranjene u prirodi.

Iako je velik dio stranih vrsta unesen namjerno, dio njih u prirodu Hrvatske dospio je slučajno, kao slijepi putnici, kontaminacijom ili širenjem prirodnim putevima ili koridorima iz susjednih zemalja u kojima su se prethodno uspješno nastanili. Slijepi putnici su često slatkovodne vrste poput školjkaša raznolika trokutnjača, u kontaminiranim pošiljkama riba unesene su bezribice, a rakunopas je na područje Europe unesen na farme za uzgoj krzna i za potrebe lovstva, a sada ga povremeno već bilježimo i u prirodi Hrvatske.

Pogledaj još članaka

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako

Što ima novo?

Spašavanje glavate želve (Caretta caretta) iz uvale Martinska, Šibenik 30.09.2022.

Spašavanje glavate želve (Caretta caretta) iz uvale Martinska, Šibenik

Pročitaj više
Na Unijinom popisu 4 nove invazivne vrste u Hrvatskoj 01.08.2022.

Na Unijinom popisu 4 nove invazivne vrste u Hrvatskoj

Pročitaj više
Ležaj od lažine 29.07.2022.

Ležaj od lažine

Pročitaj više
Održivo korištenje divljih vrsta – IPBES izvješće 2022. 11.07.2022.

Održivo korištenje divljih vrsta – IPBES izvješće 2022.

Pročitaj više