Poljoprivreda za bioraznolikost

Naslovnica Profesionalci u akciji Poljoprivreda za bioraznolikost

Povećanjem udjela ekološke poljoprivrede smanjuje se korištenje pesticida, ali i antibiotika i gnojiva, čime se smanjuje negativan utjecaj poljoprivrede na bioraznolikost i okoliš.

Smanjenje upotrebe pesticida

Zbog gubitka bioraznolikosti i klimatskih promjena, globalne i europske politike zahtijevaju transformaciju načina na koji se odnosimo prema proizvodnji i potrošnji, drugim riječima kako upravljamo prirodnim resursima i u poljoprivredi.

Neki od postavljenih EU ciljeva su povećanje površina pod ekološkom proizvodnjom na 25 %, uspostava obilježja krajobraza velike raznolikosti na barem 10 % poljoprivrednog zemljišta te smanjenje uporabe pesticida za 50 %, a mineralnih gnojiva za 20 %.

Ovi ciljevi se međusobno nadopunjuju, a imaju temelj u trenutnoj situaciji na razini EU. Naime, za ekološke prehrambene proizvode se u zadnjih nekoliko godina potražnja u EU povećala četiri puta, dok je ponuda rasla samo dva puta, tako da ih EU mora uvoziti. S druge strane, povećanjem udjela ekološke poljoprivrede smanjuje se korištenje pesticida, ali i antibiotika i gnojiva, čime se smanjuje negativan utjecaj poljoprivrede na bioraznolikost i okoliš.

Ekstenzivni poljoprivredni mozaici predstavljaju važna staništa za cijeli niz vezanih vrsta. Mješavina malih oranica, obrubljenih živicama i cvjetnim trakama, ugara i travnjačkih površina, kojima se gospodari na ekstenzivan način uz ograničenu uporabu kemijskih pesticida, idealno je stanište za mnoge vrste.

Aktivnosti uspostave novih ili obnove zapuštenih živica, drvoreda i šumaraka te uspostave cvjetnih traka značajno doprinose poboljšanju funkcija i usluga poljoprivrednih ekosustava.

Pogledaj još članaka

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Što ima novo?

Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako! 01.02.2023.

Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako!

Pročitaj više
Politika koja zuji 31.01.2023.

Politika koja zuji

Pročitaj više
Stručna konferencija „30 GODINA MREŽE NATURA 2000 – Poslušaj glas prirode!“ 30.11.2022.

Stručna konferencija „30 GODINA MREŽE NATURA 2000 – Poslušaj glas prirode!“

Pročitaj više
Studijsko putovanje u Irsku i razmjena iskustava o zaštiti slatkovodnih ekosustava 24.10.2022.

Studijsko putovanje u Irsku i razmjena iskustava o zaštiti slatkovodnih ekosustava

Pročitaj više