Poljoprivreda za bioraznolikost

Naslovnica Profesionalci u akciji Poljoprivreda za bioraznolikost

Povećanjem udjela ekološke poljoprivrede smanjuje se korištenje pesticida, ali i antibiotika i gnojiva, čime se smanjuje negativan utjecaj poljoprivrede na bioraznolikost i okoliš.

Smanjenje upotrebe pesticida

Zbog gubitka bioraznolikosti i klimatskih promjena, globalne i europske politike zahtijevaju transformaciju načina na koji se odnosimo prema proizvodnji i potrošnji, drugim riječima kako upravljamo prirodnim resursima i u poljoprivredi.

Neki od postavljenih EU ciljeva su povećanje površina pod ekološkom proizvodnjom na 25 %, uspostava obilježja krajobraza velike raznolikosti na barem 10 % poljoprivrednog zemljišta te smanjenje uporabe pesticida za 50 %, a mineralnih gnojiva za 20 %.

Ovi ciljevi se međusobno nadopunjuju, a imaju temelj u trenutnoj situaciji na razini EU. Naime, za ekološke prehrambene proizvode se u zadnjih nekoliko godina potražnja u EU povećala četiri puta, dok je ponuda rasla samo dva puta, tako da ih EU mora uvoziti. S druge strane, povećanjem udjela ekološke poljoprivrede smanjuje se korištenje pesticida, ali i antibiotika i gnojiva, čime se smanjuje negativan utjecaj poljoprivrede na bioraznolikost i okoliš.

Ekstenzivni poljoprivredni mozaici predstavljaju važna staništa za cijeli niz vezanih vrsta. Mješavina malih oranica, obrubljenih živicama i cvjetnim trakama, ugara i travnjačkih površina, kojima se gospodari na ekstenzivan način uz ograničenu uporabu kemijskih pesticida, idealno je stanište za mnoge vrste.

Aktivnosti uspostave novih ili obnove zapuštenih živica, drvoreda i šumaraka te uspostave cvjetnih traka značajno doprinose poboljšanju funkcija i usluga poljoprivrednih ekosustava.

Pogledaj još članaka

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Što ima novo?

Spašavanje glavate želve (Caretta caretta) iz uvale Martinska, Šibenik 30.09.2022.

Spašavanje glavate želve (Caretta caretta) iz uvale Martinska, Šibenik

Pročitaj više
Na Unijinom popisu 4 nove invazivne vrste u Hrvatskoj 01.08.2022.

Na Unijinom popisu 4 nove invazivne vrste u Hrvatskoj

Pročitaj više
Ležaj od lažine 29.07.2022.

Ležaj od lažine

Pročitaj više
Održivo korištenje divljih vrsta – IPBES izvješće 2022. 11.07.2022.

Održivo korištenje divljih vrsta – IPBES izvješće 2022.

Pročitaj više