Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day

Naslovnica Što ima novo? Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day

Kao odgovor na sve snažniji utjecaj otpada na zdravlje ljudi jučer, 30. ožujka 2023., obilježen je prvi Međunarodni dan bez otpada (International Zero waste day). Cilj je potaknuti svakog pojedinca da smanji otpad na najmanju moguću mjeru odnosno spriječi njegov nastanak služeći se idejom kružnog gospodarstva, odnosno kruženjem tvari u prirodi.

„Čovječanstvo koristi našu planetu kao golemo odlagalište smeća. Uništavamo naš jedini dom… Vrijeme je da uzvratimo udarac i započnemo borbu protiv otpada na više fronti“, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Gutierrez.

Poražavajući podatak je da čovječanstvo godišnje stvori 2 milijarde tona komunalnog otpada od čega se loše gospodari gotovo polovicom, odnosno s 45 % otpada. Hrvatska ne zaostaje za trendovima.

Predviđanja su da će se komunalni otpad udvostručiti na gotovo 4 milijarde tona svake godine do 2050. ne poduzmu li države hitne akcije. Otpad dolazi u svim oblicima i veličinama – uključujući plastiku, ostatke iz rudarstva i gradilišta, elektroniku i hranu. Iako utječe na sve ljude, najveću štetu trpe siromašni, a statistike pokazuju da 4 milijarde ljudi nema pristup kontroliranim odlagalištima.

Hrvatska kao ni EU ne zaostaju u trendovima. Jeste li znali da godišnje u RH prosječno nastane 6 milijuna tona svih vrsta otpada odnosno 1,5 tona po stanovniku?

A svake godine količina nastalog otpada raste.

S obzirom da je sprječavanje nastanka otpada prepoznato kao ključan čimbenik u gospodarenju otpadom, proveden je niz aktivnosti / kampanja / akcija sprječavanja nastanka otpada. Jedan od njih je i Portal sprječavanja nastanka otpada napravljen 2017. s ciljem edukacije, praćenja i prikupljanja podataka o projektima i aktivnostima iz područja sprječavanja nastanka otpada. Ondje se mogu pronaći opće informacije, propisane mjere i novosti.

S obzirom na brojnost ilegalnih odlagališta otpada i s ciljem da se ta područja saniraju, a javnost senzibilizira da prijave lokacije, osmišljena je aplikacija Evidencija lokacija odbačenog otpada (ELOO). Građani komunalnim redarima pomoću aplikacije dojavljuju odlagališta otpada po kojima onda komunalni redari postupaju.

Pogledaj još članaka

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako