Gubitak bioraznolikosti

Koliko je čovjek promijenio prirodu?

Naslovnica Poslušaj prirodu Koliko je čovjek promijenio prirodu?

Kontinent koji je je kroz povijest najviše izmijenjen ljudskom djelatnošću je Europa u kojoj danas područja divljine obuhvaćaju svega 1 do 2 % kontinenta.

Stopa kojom se prirodni ekosustavi mijenjaju i nestaju u posljednjih 50 godina je bez presedana. Glavni uzroci ovih promjena u prirodi su promjene u načinu korištenja zemljišta i morskih ekosustava, direktno iskorištavanje vrsta, klimatske promjene, onečišćenje i strane invazivne vrste. Ovih pet direktnih uzroka gubitka bioraznolikosti svoj korijen imaju u cijelom nizu društveno uvjetovanih indirektnih čimbenika, kao što su rastuća ljudska populacija, globalna trgovina, obrasci proizvodnje i konzumacije, načini institucionalne organizacije i dr.

U posljednjih 50 godina ljudska populacija se udvostručila, globalno gospodarstvo povećalo gotovo četiri puta, a globalna trgovina deset puta, što je rezultiralo povećanim zahtjevima za resursima, odnosno velikim gubitkom netaknutih dijelova prirode. Više od 77 % globalnog kopna (ne uključujući Antarktiku) i preko 87 % svjetskih oceana su izmijenjeni uslijed utjecaja čovjeka.

Način na koji ljudska vrsta mijenja planet može se slikovito prikazati kroz raspodjelu biomase sisavaca. Naime, biomasa ljudske vrste i stoke koju uzgajamo predstavlja čak 96 % ukupne biomase svih sisavaca na Zemlji, dok divlje vrste danas obuhvaćaju svega 4 %.

Raspodjela biomase sisavaca na Zemlji

Infografika – raspodjela biomase sisavaca na Zemlji
Infografika – raspodjela biomase sisavaca na Zemlji

Kontinent koji je je kroz povijest najviše izmijenjen ljudskom djelatnošću je upravo Europa u kojoj danas područja divljine, prema različitim procjenama i definicijama, obuhvaćaju svega 1 do 2 % kontinenta. Nestanak ovakvih područja, i općenito degradacija prirodnih i poluprirodnih ekosustava, uzrokuje ne samo gubitak bioraznolikosti već i gubitak usluga koje zdravi ekosustavi pružaju ljudskoj vrsti. Ukratko, značajno se smanjuje kvaliteta života ljudi.

Pogledaj još članaka

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako

Što ima novo?

Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day 31.03.2023.

Prvi Međunarodni dan bez otpada – International Zero Waste Day

Pročitaj više
Jeste li već poslušali #glasprirode? 22.02.2023.

Jeste li već poslušali #glasprirode?

Pročitaj više
Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako! 01.02.2023.

Slatko je čuvati slatkovodne ekosustave: uz naše priručnike doznaj kako!

Pročitaj više
Politika koja zuji 31.01.2023.

Politika koja zuji

Pročitaj više