Naslovnica Upravljanje ekološkom mrežom

Upravljanje ekološkom mrežom

Upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Ekološkom mrežom u Hrvatskoj upravljaju javne ustanove (JU) osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode – one iste koje upravljaju i područjima zaštićenim u nacionalnim kategorijama. Pored javnih ustanova nacionalnih parkova (8) i parkova prirode (11), najvećim dijelom ekološke mreže upravljaju javne ustanove osnovane od strane jedinica područne samouprave (županija) (21) te dijelom i one osnovane od strane općina ili gradova (5).

Njihov osnovni zadatak na terenu je pratiti stanje ciljnih vrsta i staništa, provoditi aktivne mjere očuvanja ako su potrebne te nadzirati i ublažavati pritiske i prijetnje bioraznolikosti.

Da bi svoj posao odrađivale što učinkovitije i osigurale dugoročno očuvanje bioraznolikosti, javne ustanove izrađuju planove upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji jasno definiraju ciljeve upravljanja te planiraju aktivnosti JU u desetogodišnjem razdoblju. Upravo kroz OPKK projekt Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u tijeku je izrada velikog broja planova upravljanja te bi do kraja 2023. godine barem 40 % ekološke mreže trebalo biti pokriveno ovim planskim dokumentima.

Većina ljudskih aktivnosti u područjima ekološke mreže nema učinak na bioraznolikost područja, stoga one nisu a priori ograničene ili zabranjene, već se za svaku pojedinačno procjenjuje njihova prihvatljivost. Dodatno, neki tradicionalni oblici korištenja, poput ispaše ili košnje travnjaka, neophodni su za očuvanje bioraznolikosti te se oni potiču. Onim dijelovima ekološke mreže koji su ujedno zaštićeni i u jednoj od nacionalnih kategorija upravlja se sukladno režimu nacionalne kategorije.

Jedan od osnovnih alata za upravljanje ekološkom mrežom je i postupak ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM). Provodi ga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, odnosno nadležni upravni odjeli svih županija u Hrvatskoj. Postupak je to koji bi trebao osigurati da svi programi, projekti, zahvati ili aktivnosti koje se događaju u i oko područja ekološke mreže nemaju značajan negativni utjecaj na vrste i staništa koja se u njima štite.

Saznaj više o ekološkoj mreži Natura 2000:

Aktiviraj se!

Svaki građanin svojim djelovanjem može doprinijeti očuvanju prirodne bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Saznaj kako

Poslušaj prirodu

Informiraj se važnosti očuvanja bioraznolikosti - bogatstva biljnih i životinjskih vrsta i staništa u kojima žive.

Saznaj kako

Profesionalci u akciji

Gospodarstvo u sinergiji s očuvanjem bioraznolikosti i prirodnih resursa je pravi put u održivu budućnost.

Saznaj kako

Što ima novo?

IPBES Izvješće o globalnoj procjeni invazivnih stranih vrsta i njihovoj kontroli 08.09.2023.

IPBES Izvješće o globalnoj procjeni invazivnih stranih vrsta i njihovoj kontroli

Pročitaj više
Jeste li vidjeli plemenitu perisku? 21.08.2023.

Jeste li vidjeli plemenitu perisku?

Pročitaj više
Preuzmite brošuru i poslušajte glas prirode! 31.07.2023.

Preuzmite brošuru i poslušajte glas prirode!

Pročitaj više
Građani sve svjesniji važnosti očuvanja prirode  31.07.2023.

Građani sve svjesniji važnosti očuvanja prirode 

Pročitaj više